Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Согласност на статутите на јавните средни училишта
согласност
За да одговориме на ова прашање треба да поставите прецизно прашање.
Кои услови треба да ги исполни ќерка ми (со просек е 5,00) да ги земе 3-та и 4-та година во средното училиште заедно (тоа ни треба ради преселба) како оди тоа. Однапред ви благодарам
Согласно Законот за средното образование ученик може да напредува побрзо, односно две за една учебна година, доколку ученикот се истакнува со способности, знаења и работни навики и има одличен успех во текот на средното образование. Оправданоста на побрзото напредување на ученикот ја цени наставничкиот совет во училиштето и за истото носи одлука.
Mirdita nese mundeni te me ndimoni ju lutem websajtin e shkolles se mesme medicinale Nikolla Shtejn ne Tetov ju falemndirit
Веб страната на Средното општинско медицинско училиште „Никола Штеј“ Тетово е www.nikolastejnmedicalte.scholls.edu.mk
Ве молам веб страната на СМу Панче Караѓозов Скопје
За ова прашање треба да се обратите во Градот Скопје во чија надлежност се средните училишта во Град Скопје
imam 31 god imam zavrseno do vtora godina sredno obrazovanie me interesira dali ima besplatno sredno obrazovanie za vozrasni i ako ima dali ke mi bidat priznaeni tie dve godini momentalno ziveam i rabotam vo skopje a dvete godini od sredno se od kumanovo dali mozam tuka vo skopje d a gi zavrsam uste tie dve god vo razlicen smer i dali podocna mozam da se zapisam na visoko obrazovanie
Во зависност од тоа кога ги имате завршено прва и втора година на средно образование (по нови или по стари наставни програми) предметите ви се признаваат делумно или целосно. За истото треба да се обратите до средно училиште. По завршувањето на средното образование можета да се запишете на факултет само ако имате положено државна матура.
dobar den...........dali davate finansiski podrska za vonredno sredno skolo???
Министерството за образование и наука не дава финансиска подршка за вонредно завршување на средното образование
Како се пресметува личниот доход на работно место чувар во средно образование? 29% ноќен труд од основицата на платата или во ноќни часови работени во текот на месецот? По можност ако може пресметката да биде во бројка.
Оваа услуга не е за овој тип на прашања. За одговор на вашето прашање обратете се на elena.kacela@mon.gov.mk
Zdravo, imam zavrsheno tret stepen i sega sakam da se zapisam i da zemam cetvrt stepen, koi se uslovite, kolku se plaka i kaj moze da procitam za toa deka se polagaat samo pet ispiti. pozz
Условите се да имате завршено тригодишно средно образование, а трошоците се следните: -Трошоци за запишување во учебна година 2.500,оо денари, -Tрошоци за полагање по испит за општообразовен наставен предмет 300,оо денари, -Трошоци за полагање по испит за стручен наставен предмет 1.000,оо денари. За тоа кои се петте испити кои треба да ги полагате обратете се до Центарот за стручно образование и обука.
mozete li da mi dadete tocni podatoci kade da se obratam za vonredno zaisuvanje cetvrt stepen sredno obrazovanie
За стекнување на статус на вонреден ученик во средно образование со четиригодишно траење треба да се обратите во самото училиште каде сакате да се школувате
imam zavrseno prehramben tehnicar 4 godini.poradi napreduvanje vo rabotata mi treba sredno gimnazija sakav da se zapisam vo Cvetan Dimov no mi vikaat deka nemozam so taa struka kako e moze taka ve molam za odgovor
Согласно Законот за средното образование во гимназиското образование се запишуваат редовни ученици кои завршиле основно образование. Во гимназиско образование, во втора, трета и четврта година на образование, може да се запише и вонреден ученик од оправдани причини утврдени во статутот на училиштето.
Имам завршено м-г студии и се обидов да најдам работа во приватно средно училиште за позиција стручен соработник. Ме интересира како може на позиција, во средно приватно училиште, за која барам работа да биде вработен човек кој веќе е вработен во државно средно училиште со полно работно време како стручен соработник?? дали воопшто ова е и легално додека некој чека за работа некој друг да ја работи истата работа на две места ... Господинот фигурира за вработен и во двете училишта значи и двете работи му се платени .. Фала од напред
Согласно член 49 од Законот за работните односи може да се склучи договор за вработување со скратено работно време со повеќе работодавачи и тоа: Работникот може да склучи договор за вработување со скратено работно време со повеќе работодавачи и така да го постигне полното работно време определено со законот. Доколку цените дека има повреда на Законот за работните односи можете да поднесете приговор до Државниот трудов инспекторат.
Во средно медицинско училиште во битола во смерот забен техничар зошто се бара предавачите-професорите по стручни предмети и практична настава да се со стоматолошки факултет, а никаде нема со завршено високо образование забен техничар кога веќе постојат такви кадри од таа струка барем за практичната настава каде забните техничари се специјалисти за тој дел?-
Согласно нормативот за наставен кадар за зравствена струка за профилот забен техничар за практична настава: Стандард за наставен кадар е: стоматологија-специјалистички студии по стоматолошка протетика, -стоматологија Наставниците треба да имаат педагошко-психолошка и метоска подготовка. За стручен соработник: -виша забарска школа, -медицинско училиште-образовен профил забен техничар
koga se pocnuva so vonredno sredno obrazovanie/dali na pocetok na ucebna godina ili ne e vazno koga.i imam zavrseno prva god.vo goce delcev,a sega go nema toa uciliste kade e prefrleno za da mi se izdade sveditelstvo
Во гимназиско образование, во втора, трета и четврта година на образование, може да се запише и вонреден ученик од оправдани причини утврдени во статутот на училиштето. Во стручно образование се запишуваат редовни и вонредни ученици кои завршиле основно образование. Роковите и условите за запишување на вонредните ученици се утврдени со статутот на средното училиште.
дали треба лекарска потврда за префрлање на редовен во вонреден ученик во средно училиште и кој ја издава таа лекарска потврда?
не е потребна лекарска потврда за префрлување од едно во друго училиште, освен ако не се работи за деца со посебни образовни потреби
Se zapisav za vonreden ucenik vo sredno obrazovanie 1 godina. Prasnjeto mi e dali moze da se polaga povece predmeti vo edna sesija osven tri predmeti kako sto ni davaat za polagawe sekoja sesija.
огласно Правилникот за оценување и напредување на учениците во средните училишта, ученик со статус на вонреден ученик може да полага до три испити во секој испитен рок
dali so tret stepen moze da se zapisam na fakultet i koj
Со средно образование од тригодишно траење не можете да се запишете на факултет
Почитувани, Според конкурсот за упис на студенти во прв циклус студии, забележав дека Правниот факултет во Кочани, сега е преместен во Штип. Ме интересира, дали веке постојните студенти, односно оние кои се сега четврта година, наредната година, односно петта, ќе треба да ја слушаат во Штип, или тие остануваат во Кочани ? Согласно Законот за високо образование, тие треба да го довршат образованието каде што го започнале, односно под услови кои важеле на денот на запишувањето, меѓутоа Ве молам за конкретен одговор од Ваша страна. Благодарам однапред, Со почит,
Za odgovor na Vaseto prasanje javete se na 3-118-630 ili pak 3-140-167
најпрвин би сакал во име на почитот што ја имаме кон вашата работа, вашиот труд и вашиот авторитет да се презентирам. Се викам Фитим Халити 0809990470018 , од с.Теарце општина Теарце, дипломиран правник во додипломските студии според ЕКТС со стекнат статус Bacalaureus на правото, а во тек сум со магистратурските студии - отсек правосудство , втора година при ДУТ. Моето прашање до вас е следно : Според член 44 став 1 од законот за академијата на судии и јавни обвинители точка 1 се вели дека меѓудругото услов за прием во академијата е и „ ... дипломиран правник со стекнати 300 кредити според ЕКТС, со просек најмалку 8,0 во секој од двата циклуса на универзитетските студии„ Според оваа, дали значи дека просекот се добива со : 1. Собирање на сите оценки и поделба со вкупниот број на оценки и во првиот и во вториот циклус ( како целина ) или 2. собирање на сите оценки и поделба со вкупниот број на оценки во првиот циклус, и во вториот циклус ( како одделни) така што се добива просекот во првиот цилкус кој е одделен од просекот во вториот циклус ? Да земам пример , Според првата формула, мојот просек во првиот циклус е 7,98 во вториот циклус е 8,75, тоа значи како целина просек од 8,36 ( вкупниот број собирани оценки и предмети ) . Според втората формула, мојот просек значи на првиот циклус е 7,98 и на вториот е 8,36 што автоматски значи дека не го исполнувам овој услов според наведениот член на законот. Ве молам за објаснење, или да ме упатите на место каде може поточно да земам информација.
Za detalen odgovor na Vaseto prasanje javete se sektorot za normativno-pravni raboti na MON na 3-140-122
ucev 1 i 2 ra godina vo medicinsko sredno uciliste vo makedonija,sega sum 3 ta godina i sum na exchange student progama vo USA dali postoi sansa da gi ucam 2 te godini vo edna koga ke se vratam vo medicinskoto uciliste ili koe e resenieto da go prodolzam obrazovanieto bez da izgubam godina,bidejki predmetite sto gi ucam tuka mislam deka nema da mi bidat priznaeni,ili dali postoi moznost da se zapisam vonredno vo medicinskoto uciliste?i sto ke bide so poloaganjeto na drzavna matura? dali ke mozam da se zapisam na fakultet dokolku zavrsam vonredno?
Za detalen odgovor na Vaseto prasanje javete se sektorot za normativno-pravni raboti na MON na 3-140-122 ili pak vo sektorot za osnovno i sredno obrazovanie na slednite telefoni 3 117 896 ili 3-140-136
почитувани! ме интересира,ако детето го отпишам од школо (сега треба да биде трета година) за да го запишам вонредно. каква е постапката, дали се плаќа и кога има сесии за полагање на испитите. Однапред ви благодарам
Uchenikot ne mozhe da se otpishe od uchilishte bidejki srednoto obrazovanie e zadolzhitelno. Mozhe samo da ne go posetuva redovno od opracdani prichini i da polaga klasen ispit. Za site podetalni informacii roditelot treba da se obrati vo srednoto uhilishte kade kje mu objasnat za site ponatamoshni uslovi soglasno statutot na uchilishteto.
Дали можам да се запишам со 3 степен на факултетот Гоце Делчев во Штип или во Скопје? ја земав 4та година вонредно сега не можам да полагам матура бидејки матура се пријавува во јануари,дали може со потврда од школото дека ја имам земено 4та година само државна матура немам полагано да се запишсам на факултет сега, да не ми помине годината?
Za da se zapisete na fakultet potrebno e da imate zavrseno 4 godisno obrazovanie (bez razlika dali e vonredno ili redovno) i da imate polozeno drzavna ili ucilisna matura. DOKOLKU GI ISPOLNUVATE GORENAVEDENITE USLOVI MOZETE DA SE PRIJAVITE NA FAKULTET
Здраво Ме интересира кој треба да издаде лекарско уверение (потврда) за телесна повреда (од сообраќајка, тепачка или сл.), дали матичниот лекар или болницата каде е направен специјалистички преглед.
Pocituvana, za odgovor na Vaseto prasanje treba da se obratite do Ministerstvoto za zdravstvo ili pak kaj maticniot lekar
zdravo poradi nekoi pricini ne zavrsiv sredno obrazovanie imam zavrseno samo prva god prehrambena pa bi sakala da znam dali ke moze da se zapisam na vonredno obarzovanie i dali ke se vazi prva god a i sto bi mozela da se zapisam inaku imam 35 god
Почитувана, секое лице има право на дооформување на своето образование.Вашата возраст нема влијание.Во училиштето во кое сте заинтерсирани да го дооформите Вашето образование ќе бидете известени за бројот на испити кои треба да ги полагате.Со почит
DALI CE BIDE BESPLATNO VONREDNOTO OBRAZOVANIE ZA ONIE KOI IMAA TRET STEPEN ZAVRSENO PRED POVECE GODINI ?
Почитувани, Министерството за образование и наука навремено преку средствата за јавно информирање ќе ја извести јавноста за почетокот на оваа процедура.Во овој момент сеуште не е бесплатно вонредното образование во средните училишта во Република Македонија.Со почит
premierot najavi besplatno vonredno obrazovanie od septevri me interesira dali e tocno i od koga ce profunkcionira
Почитувани, Владата на Република Македонија согласно своите определби за унапредување на образовниот процес и зголемување на квалитетот на истиот превзема мерки меѓу кои се зголемува можноста граѓаните да го дооформат своето образование.За таа цел Министерството за образование и наука спроведува анализи и процеси со кои би се создале услови за имлементирање и на оваа мерка.Министерството за образование и наука преку средствата за јавно информирање навремено ќе ја извести јавноста за секоја новина во однос на доофрмувањето на средното образование на граѓаните на Република Македонија.Со почит.
Imam zavrseno 3 stepen ,mi e potreben 4 stepen ? dali e besplatno skoluvanjeto ili e so pari ? ii ako nee i dali bi bilo besplatno vo bliska idnina ? blagodaram
Почитувани, Владата на Република Македонија согласно своите определби за унапредување на образовниот процес и зголемување на квалитетот на истиот превзема мерки меѓу кои се зголемува можноста граѓаните да го дооформат своето образование.За таа цел Министерството за образование и наука спроведува анализи и процеси со кои би се создале услови за имлементирање и на оваа мерка.Министерството за образование и наука преку средствата за јавно информирање навремено ќе ја извести јавноста за секоја новина во однос на доофрмувањето на средното образование на граѓаните на Република Македонија.Со почит.
Dobar den. Jas sum zainteresiren za sredno uciliste, da zavrsam vadredno, 4-god. No jas sum lice ne vraboten i nemam dovolno beneficie. I me interesira dali ima besplatno skoluvane za ne vraboteni lica. Ke ve zamolam ako mozete tocno da mi odgovorite na mojeto prasanje
Почитувани, Владата на Република Македонија согласно своите определби за унапредување на образовниот процес и зголемување на квалитетот на истиот превзема мерки меѓу кои се зголемува можноста граѓаните да го дооформат своето образование.За таа цел Министерството за образование и наука спроведува анализи и процеси со кои би се создале услови за имлементирање и на оваа мерка.Министерството за образование и наука преку средствата за јавно информирање навремено ќе ја извести јавноста за секоја новина во однос на доофрмувањето на средното образование на граѓаните на Република Македонија.Со почит.
dali ke bide besplatno vonrednoto sredno obrazovanie
Почитувани, Владата на Република Македонија согласно своите определби за унапредување на образовниот процес и зголемување на квалитетот на истиот превзема мерки меѓу кои се зголемува можноста граѓаните да го дооформат своето образование.За таа цел Министерството за образование и наука спроведува анализи и процеси со кои би се создале услови за имлементирање и на оваа мерка.Министерството за образование и наука преку средствата за јавно информирање навремено ќе ја извести јавноста за секоја новина во однос на доофрмувањето на средното образование на граѓаните на Република Македонија.Со почит.
Moeto prashanje e dali se plaqa za upis za vonredno sredno obrazovanie I shkoluvanje,poshto imashe najava za besplatno vonredno shkoluvanje
Почитувани, Владата на Република Македонија согласно своите определби за унапредување на образовниот процес и зголемување на квалитетот на истиот превзема мерки меѓу кои се зголемува можноста граѓаните да го дооформат своето образование.За таа цел Министерството за образование и наука спроведува анализи и процеси со кои би се создале услови за имлементирање и на оваа мерка.Министерството за образование и наука преку средствата за јавно информирање навремено ќе ја извести јавноста за секоја новина во однос на доофрмувањето на средното образование на граѓаните на Република Македонија.Истотака училиштето во кое сте заинтересирани да го дооформите Вашето образование ќе бидете известени за уписот и за испитите кои треба да ги полагате.Со почит.
dali site predmeti se polagaat za vonreden ucenik od opravdani pricini
Почитувани,при премин од средно образовцание со тригодишно траење во средно образовани со четиригодишно траење, ученикот полага испити.Во секој случај во училиштето во кое сте заинтересирани да го дооформите Вашето образование ќе бидете известени за уписот и за испитите кои треба да ги полагате.Со почит.
Почитувани, Ве молам да ми појасните во што се состои разликата помеѓу државна матура и училишна матура и кои се нивните предности. Поточно дали со полагањето на училишна матура може ученикот да се запише на факултет или за таа категорија ученици постојат извесни ограничувања при упис на факултет?
Почитувани, на прв циклус на универзитетски и стручни студии може да се запише лице кое положило државна или меѓународна матура.Ако на конкурсот за запишување на на студенти за прв цилклс не се јави доволен број на кандидати може да се запише и лице кое положило училишна матура во гимназиско образование или завршен испит во соодветно средно стручно образование со четиригодишно траење.Со почит
Почитувани, планирам да започнам свој бизнис поточно да отворам играчница со билијард пикадо play station итн. Ве молам да ми појасните дали е потребна некаква дозвола за работа Однапред благодарам
Почитуван, за одговор на Вашето прашање треба да се обратите до министерството за економија
Pocituvani,imam zavrseno sredno pedagoska,sega sakam sredno medicina da zavrsam vo Bitola.Kako da se informiram so mi e potrebno,od koga se pocnuva itn.Ako imate nekoj kontakt so srednoto medicinsko vo Bt. pisete,pozdrav
Добар ден, по однос на вашето прашање ве известуваме дека треба да се обратите до училиштето во кое сте заинтересиарни да се запишете и ке ги добиете сите информации по ова прашање. Поздрав
Zdravo.. Ako moze da mi kazete kako se vika Medicinskoto Uciliste vo Lisice (novoto hemisko)
Celiot naziv na ucilisteto koe go barate e SUGS Marija Kiri Sklodovska
Dali moze da se zapise sredno medicinsko za sestra,so napolneti 28 god i zavrsen ekonomski fakultet?Blagodaram
Da mozhete, so toa sto kje ja dopolagate razlikata od nastavnite predmeti od srednoto obrazovanie.Za posetalni informacii obratete se vo ucilisteto kade sto sakate da se zapisete. So pocit
poradi opravdani pricini sestrami ostana so cetvrto odd kako da go zavrsi barem onovno da ima kade moze i kolku cini ima 34 god i nevrabotena normalno
Почитувана, во врска со вашето прашање обратете се до Сектор за основно и средно образование тел број. 3 117 896 ili 3-140-136 или на следната е-маил адреса daniela.graorovska@mon.gov.mk
jas imam zavrseno samo cetvrto odd poradi losi pricini ne zavrsiv ni osnovno dali moze sega da zavrsam nemi bas jasno imam 33 god
Почитувана, во врска со вашето прашање обратете се до Сектор за основно и средно образование тел број. 3 117 896 ili 3-140-136 или на следната е-маил адреса daniela.graorovska@mon.gov.mk
kako da se zemat godinite za osnovno kade koga i kolku cini
Почитувана, во врска со вашето прашање обратете се до Сектор за основно и средно образование тел број. 3 117 896 ili 3-140-136 или на следната е-маил адреса daniela.graorovska@mon.gov.mk