Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Барање за посвојување
Доколку брачниот пар не поседува документи за сопственост на стан односно живее во семејна индивидуална зграда со родителите каков документ тогаш треба да достави.Конкретно сопственикот е починат а се уште не е направена оставинска постапка. Да ли поседување на сопствен стан е битен усло оза поднесување документи и добивање право на посвојување.
Согласно Правилникот за поблиските услови и критериуми за избор на посвоители поседувањето на сопствен стан е еден од условите за остврување на правото за посвојување на малолетно дете. Во вашиот случај треба да ги поднесете документите утврдени во правилникот, а по однос на решеното станбено прашање треба да поведете оставинска постапка и по нејзиното завршување документот да го доставите до Комисијата за засновање на посвојување при Министерството за труд и социјална политика. Решеното станбено прашање е еден од битните услови при избор на најсоодветни посвоители, односно приоритет има лице кое го има решено станбеното прашање.
Dali moze da se posvoi dete koe nema makedonsko drzavjanstvo a e rodeno na teritorija na R.M, a za koe e poznata majka koja e rodena vo R.Srbija i go nema regulirano svojot status vo R,M ?
Согласно Законот за семејството, детето може да биде посвоено само доколку е државјанин на Р.Македонија. Во овој случај прво треба да се регулира државјанството на мајката на детето.
Dali mo`e dedo sto ne e vo krvno srodstvo so vnukot, da go posvoi istiot? Koja e procedurata i koi dokumenti se potrebni? Dokolku ne e mo`no, dali mo`e babata koja e vo krvno srodstvo so vnukot po majka da go posvoi istiot?
Soglasno Zakonot za semejstvoto nemo`e da se posvoi srodnik vo prava linija nitu btar nitu sestra. Kako srodnici vo prava linija se smetaat: dedo i baba, decata i vnucite. Bidej}i od pra{aweto ne e jasno kako ste vie dedo a ne ste vo krvno srodstvo so vnukot, ve molime zaradi poto~no definirawe na odgovorot da se javite na telefonot 3106-404 vo Ministerstvoto za trud i socijalna politika i da ja pobarate Monika Bo`1inoska ili Elena Lazovska
Кога едниот брачен партнер е 47 години а другиот 46 години колкави се шансите да бидат регистрирани како можни посвоители. со почит
Посвоител по правило може да биде лице 45 год. старост. По исклучок како посвоител може да се јави и лице постаро од 45 год. со тоа што старосната разлика помеѓу посвоителот и детето кое се посвојува несмее да биде поголема од 45 год.
Dali mo`e staratel na vnuk da bide dedo ili baba, nezavisno od toa dali roditelite se `ivi? Dokolku e mo`no koja e procedurata i koi dokumenti se potrebni.
Согласно Законот за семејство под старателство ќе се стави малолетно лице без родителска грижа. Дете без родителска грижа е дете чии родители не се живи, кои се исчезнати,непознати или се со непознато живеалиште повеќе од една година и дете чии родители без оглед на причините привремено или трајно не ги извршуваат своите родителски права и должности. За стартел првенствено се поставува близок роднина на лицето под старателството. За процедурата и потребните документи потребно е да се обратите во надлежниот центар за Центарот за социјална работа во местото на живеење.
dali e mozno da se doznae identitetot na bioloskite roditeli na vece posvoeno dete?
Soglasno so clen 155 od Zakonot za semejstvoto podatocite za zasnovani posvojuvawa se sluzbena tajna. Soglasno vakvata zakonska opredelba ne e mozno da se doznaat podatocite za bioloskite roditeli
jas sum posvoena i majka sum na 2 deca sakam da znam koja e postapkata da doznaam nesto za moite bioloski roditeli
Soglasno nasiot Zakon za semejstvoto posvojuvanjeto i tajno i ne postoi postapka po koja moze da gi doznaete bioloskite roditeli.
Ve molam za info. kakva e procedurata za posvojuvanje na pogolemo dete( do 5 godini) i dali pokratko trae celata postapka vo odnos na posvojuvanjeto na bebe. Vi blagodaram odnapred, Pozdrav
Soglasno Zakonot za semejstvoto, postapkata za posvojuvanje i za pogolemo dete i za bebe e ista i trae zavisno od toa dali ima soodvetno dete koe moze da bide posvoeno
Sakam da posvojam dete. Kako se zapocnuva taa postapka? Kade da gi procitam site uslovi i cekori? Blagodaram. Nikolina
Celata postapka za posvojuvawe en utvrdena vo Zakonot za semejstvoto, koj e objaven na stranicata na MTSP. Dokolku nemozete da ja vlezete na stranata ili vi se potrebni dopolnitelni objasnuvanja, javete se vo MTSP na telefonskiot broj 3106310
Kakva e postapkata da te posvoit vujko i ako toj poseduvat knigi za vo strasnstvo dali mozis i ti odma da dobies takvi knigi i do koja vozdrast mozid da te posvoit? Fala mnogu odnapred
Soglasno so Zakonot za semejstvoto makedonski drzavjani koi ziveat i rabotat vo stranstvo i koga se raboti za rodninsko posvojuvanje mozat da posvojat dete do navrsuvanje na negova 12 godisna vozrast.
Dali moze da te posvoi rodnina koj e vo stranstvo a ti da imas nad 12 godini a toj da e drzavjan na republica Makedonija a da prestojuvat vo stranstvo.A deteto da e bez tatko i kakvi dokumenti se potrebni. Fala
Soglasno so Zakonot za semejstvoto koga kako posvoitel se javuva makedonski drzavjanin koj zivee i raboti vo stranstvo i koga se raboti za rodninsko posvojuvanje moze da posvoi dete do navrsuvanje na 12 godini vozrast na deteto, sto znaci ako deteto e nad 12 godini, kako sto e vo vasiot slucaj, ne moze da go posvoi.
Jas ziveam vo stranstvo i sum zainteresirana da posvoam dete od MK, bez razlika na vozrast. Kade treba da se obratam? Vi blagodaram unapred.
Baranje za posvojuvanje na dete od R.Makedonija se dostavuva do Komisijata za zasnovanje na posvojuvanje pri Ministerstvoto za trud i socijalna politika, ul.Dame Gruev br.14, 1000 Skopje. Kon baranjeto potrebno e da dostavite odredeni dokumenti koi mozete da gi najdete na sajtot na Ministerstvoto, www.mtsp.gov.mk
Dali moze da se posvoi dete koj sto licnosta sto saka da go posvoi deteto ne e vo brak i koi dokumenti treba da se ponesaat? Fala odnapred. Pozdrav!!!
Soglasno Zakonot za semejstvoto, liceto koe ne e vo brak ima pravo da podnese baranje za posvojuvanje na dete. Kon baranjeto se dostavuvaat slednive dokumenti: izvod na rodeni, drzavjanstvo, uverenie od sud za neosuduvanost, uverenie od sud deka ne mu e odzemeno roditelskoto prvao, iverenie od sud deka ne mu e odzemena delovnata sposobnost, lekarsko uverenie, potvrda za visinata na mesecnite primanja, uverenie od uprava za javni prihodi za materijalnata sostojba, dokaz za sopstvenost na stan, kuka, vikendicka, dikaz za zvrseno obrazovanie
vo vrska so decata koi se dadeni na posvojuvanje, me interesira dali MTSP ili druga institucija ja ispituva nivnata zdravstvena sostojba vo pogled na nasledni bolesti (dali toa go pravi, osven so testovi, megju drugoto i so razgovor so rodilkata koja odlucila da go dade deteto na posvojuvanje, kako bi se dobile pobliski informacii), i dali takviot tip na informacii vo celost se davaat na posvoitelite. ve molam odgovorot dostavete go na dadeniot mejl. blagodaram
Pri upisot na decata vo registarot na mozni posvoenici, centrite za socijalna rabota do Komisijata za zasnovanje na posvojuvanje dostavuvaat i lekarski izvestaj za zdravstvenata sostojba na deteto. Vo lekarskiot izvestaj se navedeni rizicite koi gi ima deteto ili negovite roditeli. Isto taka i vo naodite i mislenjata na strucnite rabotnici vo centrite za socijalna rabota se navedeni rizicite, naslednite bolesti na deteto. Vo momentot koga na posvoitelite im se dava dete strucnite rabotnici go izvestuvaat posvoitelot za celokupnata zdravstvena sostojba na deteto, zaedno so site rizici i nasledni bolesti.
Imam dostaveno celosna dokumentacija za posvojuvanje na dete do MTSP pred poveke od eden mesec i polovina cekam da dobijam izvestuvanje dali sme na lista na cekanje na potencijalni posvoiteli koe trebase da go dobijam po posta (taka bev izvestena od socijalnite rabotnici), bideki spored zakonot za semejstvo od dva do tri meseci treba da ni se dodeli dete, a postapkava stoi vo mesto.Blagodaram.
Za da vi odgovorime na vaseto prasanje, potrebno e da ni dostavite celosni podatoci po odnos na imeto i prezimeto vase i na vasiot soprug-dokolku ste vo brak, potoa da ni dostavite podatoci za mestoto i adresata na ziveenje, kako i da ni pojasnite dali pred eden ipol mesec ste dostavile za prv pat baranje za posvojuvanje na dete so celokupnata potrebna dokumentacija, ili veke ste go pominale periodot na sledenje i ste zapisani vo registarot na mozni posvoiteli, posle sto otpocnuva periodot na cekanje da se posvoi dete. Vo zakonot nepostoi rok vo koj treba da posvoite. Za da vi odgovorime do kade e vasiot predmet , uste edas vi ukazuvame na potrebata da ni gi dostavite baranite podatoci.
imam prijateli koi sakaat da posvojat deca megutoa tie se italijanci pa me interesira kakva e procedurata i kolku vreme e potrebno za da dobijat dete vi blagodaram
Strancite mozat da posvojat dete pod istite uslovi kako i nasi drzavjani. Pokraj dokumentite koi se potrebni za nasi drzavjani, za strancite potrebno e site dokumenti da bidat dostaveni vo original i sudski zaveren prevod na makedonski jazik. Potrebna e i soglasnost od drzavata deka mozat da posvojat dete. Baranjeto so potrebnite dokumenti se dostavuva do Komisijata za zasnovanje na posvojuvanje vo Ministerstvoto za trud i socijalna politika.Kolku sto ni e poznato vo Italija posvojuvanjeto vo stranstvo mora da bide preku nekoja od nivnite organizacii koi imaat ovlastuvanje da rabotat so soodvetna drzava. Spisokot na potrebni dokumenti go imate na portalot: www.uslugi.gov.mk
Imame dostaveno celosna dokumentacija za posvojuvanje na dete do MTSP, vlezeni sme vo registerot na mozni posvoiteli, pred 3 godini.Dali povtorno treba da se aplicira po elektronski pat.Blagodaram.
Dokolku ste zapisani vo registarot na mozni posvoiteli, ne e potrebno povtorno da aplicirate.
јас сум посвоена и сакам да прашам какви се шансите да дознам кои се моите биолошки родители. фала однапред
Zakonot za semejstvoto ima odredba so koja se predviduva deka posvojuvanjeto e tajna. Soglasno vakvata zakonska opredelba, ne postoi moznost da gi dobiete podatocite za bioloskite roditeli. So pocit
јас сум посвоена и сакам да прашам какви се шансите да дознам кои се моите биолошки родители. фала однапред
Zakonot za semejstvoto ima odredba so koja se predviduva deka posvojuvanjeto e tajna. Soglasno vakvata zakonska opredelba, ne postoi moznost da gi dobiete podatocite za bioloskite roditeli. So pocit
јас сум посвоена и сакам да прашам какви се шансите да дознам кои се моите биолошки родители. фала однапред
Zakonot za semejstvoto ima odredba so koja se predviduva deka posvojuvanjeto e tajna. Soglasno vakvata zakonska opredelba, ne postoi moznost da gi dobiete podatocite za bioloskite roditeli. So pocit
sakam da posvojam dete drzavjanin sum na makedonija a imam adresa na ziveenje vo italija i rabotam vo italija koi dokumenti se potrebni od tamu
Лицето кое сака да посвои дете, поднесува барање потпишано од двата брачни другари до Комисијата за засновање на посвојување при Министерството за труд и социјална политика со седиште во Скопје, ул.,,Даме Груев,, бр.14 Кон барањето за посвојување на дете, треба да ги достави следниве документи: - Извод од матичната книга на родените; - Уверение за државјанство; - Уверение од суд за неосудуваност; - Уверение од суд дека не му е одземено вршењето на родителското право; - Уверение од суд дека не му е одземена деловната способност; - Лекарско уверение на подносителот за здравствената и психофизичката способност да биде родител; - Потврда за висината на месечните примања; - Уверение од Управата за јавни приходи за материјалната состојба; - Доказ за сопственост на стан, куќа и викендичка; - Доказ за завршено образование и - Извод од матичната книга на венчаните, кога како подносители на барањето се јавуваат брачни другари. -Извадоци од законот на земјата на посвоителите што се однесуваат на посвојувањето и други информации и докази за да се обезбедат еднакви или подобри услови за живот и развој на детето, и - Извештај од соодветна социјална служба за способноста, за подобноста и за мотивите за посвојување, за нивното потекло, за семејната и медицинската историја, за социјалната околина, за причините за посвојување, за можноста за спроведување на меѓународно посвојување, како и за карактеристиките на децата за кои би биле во можност да се грижат.
kade moze da gi najdam odgovorite
Почитуван, Одговорот можете да го најдете на истата web страна (www.uslugi.gov.mk), односно на истото место каде што е поставено прашањето. Со почит,
Здраво, јас сум посвоена и сакам да ми кажете дали би можела да ги дознаам информациите за моето раѓање преку државните институции. Нај искрено сакам да дознаам во колку саат сум родена и ништо друго. Значи не сакам да ги барам моите биолошки родители туку само тоа и ништо друго. Ви благодарам.
Почитувана, Согласно со Законот за семејството податоците за заснованите посвојувања се службена тајна. Согласно со ваквата законска определба не сме во можност да Ви дадеме никакви податоци. Со почит
Imam Makedonsko drzavjanstvo a rabota I mesto na ziveenje vo stranstvo. Kako tocno odi postapkata. Treba preku organizacii vo drzavata na ziveenje ili mozno e so makedonsko drzavjanstvo direktno vo Makedonija. Partnerot ima stransko drzavjanstvo. Ve molam za odgovor
Постапката за посвојување на дете започнува со поднесување на барање преку Централниот орган на државата на подносителите до Централниот орган на Р.Македонија(Комисија за засновање на посвојување при Министерство за труд и социјална политика, со седиште на ул.Даме Груев бр.14, 100 Скопје. Кон барањето потребно е да се приложат следниве документи: - уверение за државјанство; - извод од матичната книга на родените; - извод од матичната книга на венчаните; - лекарско уверение за здравствената и психофизичката способност да посвои дете; - уверение дека не се лишени од родителско право; - уверение дека не се осудувани; - уверение дека не им е одземена деловната способност; - уверение за материјалната состојба; - доказ за сопственост на стан; - потврда за завршено образование; - документ за месечните примања и други приходи со кои располагаат; - извадоци од законот на земјата на посвоителите што се однесуваатна посвојувањето и други информации и докази за да се обезбедат еднакви или подобри услови за живот и развој на детето. и - извештај од соодветна социјална служба за способноста, за подобноста и за мотивите за посвојување, за нивното потекло, за семејната и медицинската историја, за социјалната околина, за причините за посвојување, за можноста за спроведување на меѓународно посвојување, како и за карактеристиките на децата за кои би биле во можност да се грижат (пол, возраст, националност, здравствена состојба и дали би прифатиле две или повеќе деца). Сите документи треба да се однесуваат на двата брачни другари и треба да бидат доставени во оригинал или фотокопија заверена кај нотар и со судски заверен превод на македонски јазик. Важноста на документите е една година. По истекот на нивната важност, посвоителите се должни да ја обноват целокупната документација.
pocituvani, sakam da znam dali ako jas imam makedonsko drzavjansto a soprugot ne treba preku Makedonskoto ministerstvo za trud I socijalna politika ili treba baranje preku drzavata na ziveenje. Dali e mozno za stranski drzavjani posvojuvanje dirketno preku makedonskoto ministerstvo ili preku stranski organiziacii, fala odnapred
Почитувани, Доколку државата каде што живеете е потписник на Хашката конвенција за меѓународно посвојување, тогаш барањето се поднесува до Централниот орган на Р.Македонија (Министерство за труд и социјална политика) преку Централниот орган на државата каде што живеете, без оглед чиј државјанин сте. Во случај државата каде што живеете не е потписник на Хашката конвенција, тогаш барањето се поднесува директно до Министерство за труд и социјална политика со седиште на ул.Даме Груев бр.14, 1000 Скопје
Zdravo sakam da prasam razvedena sum od soprugot od mart ovaa godina i ziveam vo vonracna zaednica mi se rodi dete i sega ne mozeme da izadime izvod na malata so prezimeto na mojot segasen soprug dali moze da ni kazete kako mozeme da ja upiseme,a da ne e so prezime na poranesniot soprug.Odnapret vi blagodarime
Почитувана, Согласно со Законот за семејството брачниот другар на мајката се смета за татко на детето родено за време на траењето на бракот или во рок од 300 дена по престанокот на бракот. Со почит
Zdravo. Me i interesira kolku dolgo se ceka za posvojovanje na bebe (koj e naj kratok a koj najdolg period na cekanje). Vi blagodaram.
Почитувана, Согласно со Законот за семејството, изборот на посвоител се прави по електронски пат. При изборот на најсоодветен посвоител по електронски пат за конкретно дете, кумулативно се ценат критериумите пропишани во Правилникот за поблиските критериуми и начинот на избор на посвоител по електронски пат, како што се: материјалните услови, станбените услови, здравствената состојба, времето на чекање, степенот на образование, психосоцијалниот статус, брачниот статус и државјанството. Комисијата за засновање на посвојување од увидот во документите и од податоците кои се внесени во електронската програма, врши избор на најсоодветен посвоител од првите 3 можни посвоители од листата на Програмата, за што донесува решение согласно со Законот. Ова значи дека листата не е статична, односно се менува и зависи од критериумите пропишани во Правилникот, од проценките за подобноста на можните посвоители и од барањата на посвоителите кои се однесуваат на тоа какво дете би прифатиле да посвојат во поглед на: здравствената состојба на детето, пол, национална припадност, возраст и дали би прифатиле две или повеќе деца. Согласно со ваквите законски определби, не сме во можност да Ви одговориме кога би можеле да посвоите дете.
Kolkava e sansata da stranski drzavjani posvojat dete od Makedonija
Почитувани, Согласно со Законот за семејството посвоител по правило може да биде државјанин на Р. Македонија, а по исклучок како посвоител може да се јави и лице кое е странски државјанин. Посвојувањето од странски државјанин може да се заснова само со согласност на Комисијата за засновање на посвојување при Министерството за труд и социјална политика, а согласноста ќе се издаде само ако детето не може да биде посвоено на територијата на Република Македонија. Тоа значи дека странски државјани можат да посвојат само дете за кое нема заинтересирани македонски државјани. Со почит
Mojot Soprug e stranec a jas Makedonski Drzavjanin,dali toa znaci deka mozeme da posvoime "samo"detence za koe nema zainteresirani Makedosnki drzavjani?(se nadovrzuvam na predhodnoto prasanje)So Pocit
Почитувана, Согласно со законските и подзаконските прописи при изборот на посвоител по електронски пат, приоритет имаат македонските државјани кои живеат во Р.Македонија. Ако детето не може да се посвои на територија на Република Македонија, се започнува постапката за избор на посвоител по електронски пат во зависност од местото на живеење и државјанството на можниот посвоител и тоа по следниов редослед:. - едниот од брачните другари да е државјанин на Република Македонија, а да се со постојано место на живеење на територијата на Република Македонија; - двајцата да се државјани на Република Македонија, а живеат во странство; - едниот од брачните другари да е државјанин на Република Македонија и да живеат во странство; - двајцата да се странски државјани и да живеат на територијата на Република Македонија; - двајцата да се странски државјани и да живеат во странство; - да е државјанин на Република Македонија, не е во брак и живее во странство; - не е државјанин на Република Македонија, не е во брак и живее во странство. Со почит
Kolku dolgo trae procedurata da se posvojt dete i da se donesit vo stransvo?vi blagodarime
Почитувани, Согласно со Законот за семејството, изборот на посвоител се прави по електронски пат. При изборот на најсоодветен посвоител по електронски пат за конкретно дете, кумулативно се ценат критериумите пропишани во Правилникот за поблиските критериуми и начинот на избор на посвоител по електронски пат, како што се: материјалните услови, станбените услови, здравствената состојба, времето на чекање, степенот на образование, психосоцијалниот статус, брачниот статус и државјанството. Комисијата за засновање на посвојување од увидот во документите и од податоците кои се внесени во електронската програма, врши избор на најсоодветен посвоител од првите 3 можни посвоители од листата на Програмата, за што донесува решение согласно со Законот. Ова значи дека листата не е статична, односно се менува и зависи од критериумите пропишани во Правилникот, од проценките за подобноста на можните посвоители и од барањата на посвоителите кои се однесуваат на тоа какво дете би прифатиле да посвојат во поглед на: здравствената состојба на детето, пол, национална припадност, возраст и дали би прифатиле две или повеќе деца. Согласно со ваквите законски определби, не сме во можност да Ви одговориме кога би можеле да посвоите дете
Dali moze tetka, na mojata majka sestra, da me posvoi, jas imam 50godini, ona 70
Почитувани, Согласно со Законот за семејството може да сепосвои само малолетно дете, односно детето може да биде посвоено до наполнување на 18 годишна возраст. Согласно ваквата законска определба не можете да бидете посвоена од страна на вашата тетка. Со почит
pocituvani, na koj mail adresa mozat da se obratat stranski organi vo vrska so posvojuvanje na dete od makedonija vo stranstvo.
Почитувани, Во врска со постапката за посвојвање на дете, странските органи можат да се обратат до Министерството за труд и социјална политика-Комисија за засновање на посвојување, ул.Даме Груев бр.14, 1000 Скопје. Со почит
Јас сум во работен однос веќе 4 месеци, но немаме земено уште плата ниту за ни еден месец немаме здраствено осигурување а има потреба од тоа веќе, а цел јануари не сум бил на работа не одам дадов изјава за прекинување на работниот однос со спогодба ми бара оштета од 4800 евра па после ми вели дека барането е одбиено и морам да породолжам со работа, а плата пак нема а не сака да ме одјави . Го пријавив на трудов инспектор и сакам да прашам дали инспекторот има закоска можност на негово барање да ме одјави од агенцијата за вработување зошто немам земено плата веке 4 месеци и немам здраствено осигурување и за колку време би можело тоа да сесреди.
Почитуван,за ова прашање ќе биде потребно да се обратите до Државниот инспекторат за труд на 3116 110 или на dit.gov.mk, бидејќи испекциски надзор кај работодавaчите за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа, вршат инспекторите за труд. Поздрав
Родителот кој склопува нов брак, а од претходниот брак има деца кои се доделени на стрателство и истите тие деца живеат со него. Дали сега неговиот брачен другар (од новиот брак) има право да ги посвои децата од неговата сопруга/маж бидејќи се формира ново семејство? Кои се законските процедури ако станува збор за еден македонски државјанин, а другиот е странски државјанин?
Почитувана, Согласно со Законот за семејството брачниот другар може да ги посвои децата од претходниот брак на неговиот брачен другар, само ако двајцата биолошки родители на децата дадат согласност за посвојување. По однос на второто прашање законската процедура зависи кој од брачните другари е македонски, а кој странски државјанин, децата чии државјани се, како и каде е местото на живеење (во Р.Македонија или во странство). Со почит