Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Барање за упис во регистар за семе и саден материјал-производство,подготовка за трговија,увоз-извоз,трговија на големо и мало со семенски и саден материјал
kade da se obratam za formularot za semenski materijal inaku jas sum proizveduvac na organski kompir imam 3 god veke sertifikat od balkan biosert odnapred blagodaram
Pocituvani, bidete po konkretni so prasanjeto,za koj formular stanuva zbor
Dali za otvaranje na Zemjodelska apteka ,osven zavrsen Zemjodelski fakultet zadolzitelno e i prethodno rabotno iskustvo vo istata oblast i kolku godini najmalku?
Pocituvani, potrebno e rabotno iskustvo od najmalku 3 godini .
Pocituvani.zaenteresiram sum za odgleduvajne na pecurki pa me enteresira kako mozam da stignam do informacija za otpocnuvajne i izgradba na soodvetna prostorija i kolku bi kostala investicijata za prostor od 80 kvadratni merki . VI BLAGODARAM NA INFORMACIJATA
Pocituvani,vo vrska so prasanjeto za odgleduvanje na pecurki za podetalni informacii i strucna pomos obratete se do Fakultetot za Zenjodelstvo i hrana - profesor Jugoslav Ziberovski na telefon:3115277.
zainteresiran sum za otvaranje na zemjodelska apteka,uslovi za otvaranje i rabota na istata i strucnata podgotovka za vrabotenite.dokolku sakate upatete me na nekoi zakonski i podzakonski akti.
Постапка за запишување на Снабдувачот на семенски и саден материјал во Регистар на снабдувачи на семенски и саден материјал кој го води Управата е следна: Потребни документи за запишување во регистерот се : - Да се пополнети образци 1, 2 и 3 кој е составен дел од Правилникот за условите што треба да ги исполнува снабдувачот за да се запише во регистарот на семенски материјал и регистарот на саден материјал, содржината и начинот на водење на регистрите и содржината на барањето за запишување (Службен весник на Република Македонија бр.08/07 ). Снабдувачот кон барњето треба да приложува и: - Доказ за обезбедено одговорно лице со високо образование земјоделски факултет-соодветна насока и три години работно искуство - Копија од договорот за вработување или копија од договор, со кој снабдувачот и одговорното стручно лице ги договараат меѓусебните односи - Уверение или диплома (копија заверена на нотар ) - Доказ со кој може да се види работното искуство М1/М2 - Доказ за поседување на земјиште, опрема, магацински и деловен простор. - Доказ за палтена административна такса ( уплатница или таксени марки во вредност од 1500.00 денари. - Решение од централен регистар
zainteresirana sum za odgleduvanje na pecurki- bukovka , pa me interesira pod koi uslovi moze da se proizveduva i kade moze da se nabavi semenski materijal i dali ima organiziran otkup za nea
Vo vrska so prasanjeto za odgleduvanje na pecurki i nabavka na micelium obratete se do Fakultetot za zemjodelstvo i hrana na tel>02 31 15 277 i kontaktirajte so profesorot Jugoslav Ziberovski.
Почитувани, Заинтересиран сум за упис во регистарот на семе и саден матријал каде што ми е потребно да доставам барање и запазување на одредени критериуми. Прашањето ми е каде можам да го најдам барањето за упис во word или pdf документ и истото да може да се пополни електронски бидејки на вашата страна јавува некоја грешка или единствен начин е принтање на барањето кое што е во прилог кон правилникот и негово рачно пополнување. Останете со почит
Pocituvani potrebno e da se obratite do Upravata za seme i saden materijal tel.3226-417
Pocituvani, me interesira koi uslovi treba da se ispolnuvaat za otvaranje na zemjodelska aptekai dali e neophodno liceto da bide agronom.Vi blagodaram
Постапка за запишување на Снабдувачот на семенски и саден материјал во Регистар на снабдувачи на семенски и саден материјал кој го води Управата е следна: Потребни документи за запишување во регистерот се : - Да се пополнети образци 1, 2 и 3 кој е составен дел од Правилникот за условите што треба да ги исполнува снабдувачот за да се запише во регистарот на семенски материјал и регистарот на саден материјал, содржината и начинот на водење на регистрите и содржината на барањето за запишување (Службен весник на Република Македонија бр.08/07 ). Снабдувачот кон барњето треба да приложува и: - Доказ за обезбедено одговорно лице со високо образование земјоделски факултет-соодветна насока и три години работно искуство - Копија од договорот за вработување или копија од договор, со кој снабдувачот и одговорното стручно лице ги договараат меѓусебните односи - Уверение или диплома (копија заверена на нотар ) - Доказ со кој може да се види работното искуство М1/М2 - Доказ за поседување на земјиште, опрема, магацински и деловен простор. - Доказ за палтена административна такса ( уплатница или таксени марки во вредност од 1500.00 денари. - Решение од централен регистар
Имам намера да отворам фирма за производство и трговија со мицелиум и субстрат(компост) за одгледување на печурки. Како е третирано сето тоа? 1. Дали е потребно вработување на лице со завршен земоделски факултет? 1а. Која е таа соодветна насока за горенаведената работа? 2.ДАЛИ Дипл.инг.БИОЛОГ може да отвори таква фирма и тој да биде стручното лице(наместо земј.инженер-агроном)? 3.И за кои видови земј.растенија не е потребна официјална сертификација? Кој е компетентен за дополнителен одговор ако не сум задоволен од Вашиот одговор? Благодарам за одговорот
Постапка за запишување на Снабдувачот на семенски и саден материјал во Регистар на снабдувачи на семенски и саден материјал кој го води Управата е следна: Потребни документи за запишување во регистерот се : - Да се пополнети образци 1, 2 и 3 кој е составен дел од Правилникот за условите што треба да ги исполнува снабдувачот за да се запише во регистарот на семенски материјал и регистарот на саден материјал, содржината и начинот на водење на регистрите и содржината на барањето за запишување (Службен весник на Република Македонија бр.08/07 ). Снабдувачот кон барњето треба да приложува и: - Доказ за обезбедено одговорно лице со високо образование земјоделски факултет-соодветна насока и три години работно искуство - Копија од договорот за вработување или копија од договор, со кој снабдувачот и одговорното стручно лице ги договараат меѓусебните односи - Уверение или диплома (копија заверена на нотар ) - Доказ со кој може да се види работното искуство М1/М2 - Доказ за поседување на земјиште, опрема, магацински и деловен простор. - Доказ за палтена административна такса ( уплатница или таксени марки во вредност од 1500.00 денари. - Решение од централен региста
Колку време трае процедурата за упис во регистарот од поднесувањето на барањето до издавањето на Решение и дали е задолжително да се регистрираат и фирми кои работат исклучиво со трговија со семе (чл.2 став2 од Правилникот)?
Почитувани. Процедура за издавање на решение за упис во Регистар за семе и саден материјал доколку се компллетни документите кои се потребни трае 15 работни денови, уписот во Регистарот е задолжителен за сите фирми кои се занимаваат со трговија на семе и саден материјал. Со почит
kako moze da dojdam do informaci za odgleduvanje na pecurka i kolku metri kvadrtni treba da bide prostorijata kade sto ce gi odgleduvam pecurkite ve molam d ami odgovorite po sto sum zainteresiran za odgleduvanje na raznovidna pecrka
Почитувани За начинот на одгледување на печурки ќе треба да се обратите до некој од земјоделските факултети во Р.Македонија Со почит
Pocituvani Ve molam da mi odgovorite dali biotehnicar so zavrsen 4 stepen sss moze da raboti vo biohemiska laboratorija,odnosno laboratorija za krvni analizi kako tehnicar. Pozdrav
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
za odgleduvanje pecurki
Почитувани За начинот на одгледување на печурки ќе треба да се обратите до некој од земјоделските факултети во Р.Македонија Со почит
Pocituvani Ve molam da mi odgovorite koi se uslovite i zakonite za otvoranje na biohemiska laboratorija odnosno laboratorija za krvni analizi.Pozdrav
Почитувани, Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
Pocituvani,sakam da izgradam farma za karavi i proizvodstvo na mleko.1.Kako do izgradba na objekt(stala) i koi se prostorni uslovi po grlo treba da gi zadovoluva toj objekt 2.Koja uslovi treba da gi ispolnam za registracija kako zemjodelec(farmer) 3.Dali ima subvencii za mlecni kravi.Pozdrav.
ПОчитувани правилниците за начинот на чување на добиток можете да ги најдете на веб страната на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство www.mzsv.gov.mk како и на веб страната на агенцијата за храна и ветеринарство www.ahv.gov.mk Во продолжение имате дел од уредбата за директни плаќања за 2012 година која во целост можете да ја најдете на следниот линк www.ipardpa.gov.mk 15) За директни плаќања за обележани грла говеда -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обележано и евидентирано грла говеда во Регистарот на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 година. -Висината на директните плаќања изнесува 2.800,00 денари по грло. Бројот на обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%, од 101 грла до 150 грла 70%, од 151 грла до 300 грла 50% и над 301 грла 40%. 16) За дополнителни директни плаќања од точка 15) на оваа уредба за обележани грла говеда -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обележано и евидентирано грлата говеда во Регистарот на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 година, со исклучок на земјоделските стопанства кои се корисници на директните плаќања од точка 17) на оваа уредба. -Дополнителен критериум за оваа подмерка е земјоделското стопанство да има најмалку 30 грла говеда, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство критериумот за грла говеда се намалува за 50%; -Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по грло за женско грло на возраст од 12 до 24 месеци на 31 октомври 2012 година. 17) За директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на кравјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда во Регистарот на говеда и сопственото производство го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи за период октомври 2011 – септември 2012 година. -Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло. 18) Директни плаќањаза за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година. -Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по грло продадено или заклано во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година. 19) За дополнителни директни плаќања од точка 18) на оваа уредба за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година. -Дополнителни критериуми за оваа подмерка е грлата говеда да не се помлади од 8 месеци и да не се постари од 18 месеци. -Оваа мерка се однесува на следните раси говеда: сименталско, оберинталско, монтафонско, херефорд, шароле, буша и мелези. -Висината на директните плаќања изнесува 2.000,00 денари по грло продадено или заклано во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 –април 2012 година. 20) За директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои набавиле високостелни педигрирани јуници во период октомври 2011–април 2012 годинаод признати организации на одгледувачи на добиток. -Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по грло за набавени од 1 до 20 грла, 30.000,00 денари по грло за набавени од 21 до 50 грла, 25.000,00 денари по грло за набавени од 51 до 200 грла, 15.000 денари по грло за набавени над 200 грла. Со почит
Pocituvani, sakam da izgradam farma za kokoski nesilki odnosno za proizvodstvo na konzumni jajca . Ke ve molam da mi odgovorite koi se procedurite za otvaranje na vakov vid na farma?
Почитувани За ова прашање треба да се обратите до Агенција за ветеринарство и храна. www.fva.gov.mk Со почит
Pocituvani, sakam da prasam dali moze so agroekonomska nasoka-zavrsena na Fakultet za zemjodelski nauki i hrana moze da se raboti vo zemjodelska apteka?
Почитувани, Доколку ги имате положено испитите за заштита на растенија можете да работите во земјоделска аптека. Со почит
dali postoi subvencionirnje 50-50 za kupuvanje na sortni kravi, 50% sopstvenikot 50%drzavata
Почитувани, За ова прашање погледнете ја веб страната на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk во дел од Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања Со почит
Pocituvani Moeto prasanje do vas e vo vrska so otvaranje na firma za otkup i prerabotka na mleko Koi se minimalno tehnickite uslovi za otvaranje na eden vakov objekt sto treba dai poseduva, (kvadratura visina , broj na prostorii....) i koi se drugite uslovi za otvaranje na edna mini semejna mlekara? Blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani,Nevrabotena sum i sakam da zapocnam so zemjodelska dejnost.Koja e procedurata ili kako moze da uvezam odreden broj na sadnici od Srbija za podiganje na ovosen nasad.SADNICITE SE SO fITOSANITAREN SERTIFIKAT.Dali moze Ako se reistriram kako individualen zemjodelec ili da registriram individualna zemjodelska firma.Odnapred Vi blagodaram
Почитувани, Според Правилникот за трговија со материјал за размножување и саден материјал од овошни растенија наменет за производство на овошје (Службен весник на Република Македонија бр. 84/11) според Член 19,Увоз на саден материјал во оригинално пакување за лична употреба, Вие можете да увезете најмногу во количество до 30 броја од сите овошни видови или хибриди, кои би ги увезеле без никаква процедура. За повеќе треба да сте запишани во Регистерот на увозници за саден материјал кој го води Управата за семе и саден материјал. Со почит
Bi sakal da se zanimavam so stocarstvo pa ako moze zbor-dva okolu toa.. inaku sakam da pocnam 4-5 kravi Kolku zemja ke mi bide potrebno da rabota... Vo kratki crti godisno kolku se vlozuva a kolku se dobiva. Odnapred vi blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Pocituvani,sakam da otvoram mini pekara za leb i beli peciva. Ve molam da mi odgovorite:koi tehnicki uslovi treba da gi zadovoli objektot i koja dokumentacija treba da ja imam?Blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani,sakam da otvoram mini pekara za leb i beli peciva. Ve molam da mi odgovorite:koi tehnicki uslovi treba da gi zadovoli objektot i koja dokumentacija treba da ja imam?Blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani,sakam da otvoram mini pekara za leb i beli peciva. Ve molam da mi odgovorite:koi tehnicki uslovi treba da gi zadovoli objektot i koja dokumentacija treba da ja imam?Blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani,sakam da otvoram mini pekara za leb i beli peciva. Ve molam da mi odgovorite:koi tehnicki uslovi treba da gi zadovoli objektot i koja dokumentacija treba da ja imam?Blagodaram.
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani Imam zavrseno zemjodelski fakultet agro ekonomija. Ve moilam dokolku ste vomoznost da mi kazite dali imam pravo dase zanimavam so seminja i so zemjodelski lekovi. Pozdrav Boris
Почитувани, Во врска со Вашето прашање, Ве информирам дека во Законот за семенски и саден материјал ( како и во подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон) наведено е конкретно за фирмите кои вршат дејности со семенски и саден материјал дека треба да имаат вработени минимум едно лице со завршено Земјоделски факултет-со соодветна насока. Затоа би Ве замолил да лично дојдете во Управата за семе и саден материјал при МЗШВ и да ни објаснете за која дејност од областа на семенскиот материјал планирате Вашата фирма да се занимава, како би можеле да се запишете во Регистерот на фирми кои се занимаваат со семенски и саден материјал. Со почит
kolku e cenata na miceliumot i dali go ima vo sekoja zemjodelska apteka vi blagodaram odnapred
Почитувани, Мицелиумот за печурки е саден материјал кој мора да биде посеан на подлага, од тие причини не се чува во аптеки туку директно подготвен се става во производство.Цената зависи сигурно кој виде е дали е шампињони, буковки ситаки или друга печурка. Со почит
Dali e mozno da mi dadete informacija od kaj da zapocnam ako sakam da otvoram mala fabrika za proizvodstvo na gotvena hrana od meso i od zelencuk,i kako mozam da dobijam licenca za da gi prodavam vo marketi moite proizvodi?I ve zamoluvam da mi odgovorite direktno na email. Blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Pocituvani, ve molam za informacii za uslovite za otvaranje na bilna apteka. Blagodaram odnapred
Почитувани, Согласно позитивните законски прописи во Министерство за земјоделство не е потребно да се изврши регистрација на ообјект во Министерство за земјоделство. Производите кои се ставаат во промет надлежни се Агенција за храна и ветеринарство затоа што преработените растенија и растителни производи ако се користат како храна подлежат на прописите кои ги регулира безбедност на храна. Со почит
Pocituvani,sakam da zapocnam so proizvodstvo na dekorativni i zimzeleni rastenija na povrsina od 300-400 m2 vo plastenik.Ve molam za informacija koi dokumenti mi se potrebni za dozvola za proizvodstvo i prodazba.
Почитувани, Во прилог ви го доставувам барањето и уплатницата за да бидете регистрирани за производство и промет на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја. Во барањето се наведени сите документи што треба да ги приложите кон барањето и истите треба да бидат или оригинали или фотокопии заверни на нотар. За подетални информации може да ме контактирате на моб. 070/40 99 62. Со почит __________________________________________________________________________________________________ Уплатница ПП 50 Налог за јавни приходи приходи Н а л о г о д а в а ч П р и м а ч Назив на налогодавачот Назив на примачот Назив Министерство за финансии адреса Банка на налогодавачот Банка на примачот Народна банка на Република Македонија Сметка Сметка 1000000000630 95 Даночен број или ЕМБГ 1500.00 Повикување на број-задолжување Уплатна сметка 840...03161 (кај точките стои бројот на општината) Цел на дознаката Сметка на буџетски корисник-единка корисник Административна такса Приходна шифра и програма Начин Потпис 722313 00 Датум на уплата Место на уплата ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО Ул.“Аминта Трети“ 2 1000 Скопје, Република Македонија ПРЕДМЕТ: Барање за запишување во Регистaрот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја Почитувани, __________________________________________________________________________________ (точен назив и адреса на правното лице, барател) застапувано од лицето _____________________________________________________________ (управител на правното лице, барател) врз основа на член 15 од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја (Службен весник на РМ бр.55/07 и 148/11), бараме да бидеме запишани во Регистaрот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја. Во прилог на барањето ги доставуваме следните документи: 1. Документ за регистрирана дејност (ДРД образец) издаден од Централен регистар на Република Македонија 2. Тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија 3. Образец М1/М2 за вработено стручно лице со завршен шумарски факултет - шумарска насока, 4. Уверение или диплома за завршен шумарски факултет – шумарска насока, 5. Имотен лист (ако е на име на правното лице) или Имотен лист и Договор за закуп на земјиштето (ако е под наем) наменето за обавување на дејноста - расадник, 6. Експретско мислење од Шумарски факултет во Скопје дека земјиштето одговара за производство на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја и 7. Изјава потпишана од управителот на правното лице-барател за располагање со соодветен простор и соодветна опрема за производство на репродуктивен материјал и 8. Уплатница ПП50 на износ од 1500,00 денари за административна такса за запишување во Регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја. Забелешка: Документите од бр.1-6 треба да бидат во оригинал или копија заверена на нотар, освен документот под точка 7, која се изработува од самиот барател. Со почит, БАРАТЕЛ ________________________________ (име и презиме и потпис)
Zdravo mi treba broj od Prof. Jugoslav Ziberovksi da nekoj moze da mi najde sakam da se konsultiram za odgleduvanje na pecurki
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
Почитивани, имам завршено факултет за зем.науки и храна - отсек поледелство и сакам да отворам зем.аптека. Ве молам за информација кои документи се потребни и колку време е потребно за да се заврши процедурата за отпочнување со работа. Ви благодарам !!! Поздрав
Почитувани, За отварање на земјоделска аптека потребно е да ги исполните следниве услови: 1) решение од централен регистар ( тековна состојба со шифра 47 / 78 ), 2) диплома или уверение од агрономот заверена на нотар, 3) м1/м1 од агрономот , 4) договор за закуп или имотен лист од објектот, 5) административна такса . За подетални информации можете да се јавите во Фитосанитарната управа при МЗШВ на тел (02) 3134 477 или моб.070409891 Со почит
Почитивани, имам завршено факултет за зем.науки и храна - отсек поледелство и сакам да отворам зем.аптека. Ве молам за информација кои документи се потребни и колку време е потребно за да се заврши процедурата за отпочнување со работа. Ви благодарам !!! Поздрав
Почитувани, За отварање на земјоделска аптека потребно е да ги исполните следниве услови: 1) решение од централен регистар ( тековна состојба со шифра 47 / 78 ), 2) диплома или уверение од агрономот заверена на нотар, 3) м1/м1 од агрономот , 4) договор за закуп или имотен лист од објектот, 5) административна такса . За подетални информации можете да се јавите во Фитосанитарната управа при МЗШВ на тел (02) 3134 477 или моб.070409891 Со почит
Pocituvani , sakam da otvoram apteka , koi se uslovite ?
Почитувани За отварање на земјоделска аптека потребно е да ги исполните следниве услови: 1) решение од централен регистар ( тековна состојба со шифра 47 / 78 ), 2) диплома или уверение од агрономот заверена на нотар, 3) м1/м1 од агрономот , 4) договор за закуп или имотен лист од објектот, 5) административна такса . За подетални информации можете да се јавите во Фитосанитарната управа при МЗШВ на тел (02) 3134 477 или моб.070409891 Со почит
Дали може лице со три години средно образование да биде сопственик на земјоделска аптека.
Почитувани, Сопственик на земјоделска аптека може да се биде само со земјоделски факултет-растителна насока. Со почит
sakam da otvoram bilna apteka. Koi uslovi mi se potrebni za otvoranje?
Pocituvani, Soglasno pozitivnite zakonski propisi vo ministerstvo za zemjodelstvo ne e potrebno da se izvrsi registracija na object vo ministerstvo za zemjodelstvo. Proizvodite koi se stavaat vo promet nadlezni se Agencija za hrana I veterinarstvo zatoa sto prerabotenite rastenija I rastitelni proizvodi ako se koristat kako hrana podlezat na propisite koi gi regulira Bezbednost na hrana. So pocit
Здраво Сакам да увезам од кина копани од жаби. Дали во Македонија е дозволено да се увезува ваков вид на месо. поздрав
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
kolku zemas subvencii za odgleduvanje kokoski nesilki
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
kolku zemas subvencii za odgleduvanje kokoski nesilki
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
baram kooperant za odgleduvanje i prodazba na pecurki bukovka imam idealen prostor podrum 24m-8m i visina 4m
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенција за храна и ветерина info@fva.gov.mk Со почит
pocituvani sakam da odgleduvam origano,ve molam pojasnete mi procedurata i dali e subvencionirano?so pocit
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
pocituvani sakam da odgleduvam origano,ve molam pojasnete mi procedurata i dali e subvencionirano?so pocit
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
pocituvani sakam da odgleduvam origano,ve molam pojasnete mi procedurata i dali e subvencionirano?so pocit
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
pocituvani sakam da odgleduvam origano,ve molam pojasnete mi procedurata i dali e subvencionirano?so pocit
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
pocituvani sakam da odgleduvam origano,ve molam pojasnete mi procedurata i dali e subvencionirano?so pocit
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
pocituvani sakam da odgleduvam origano,ve molam pojasnete mi procedurata i dali e subvencionirano?so poci
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Почитувану, ме интересира во врска со отворањето на билна аптека која покрај другото би се снабдувала со билки самостојно собрани. ме интересира каде можам да ја погледанам законската регулатива, дали се потребни некакви лиценци за „собирачите“ или за начинот на преработка ( сушење, пакување) бидејќи сепак се работи за храна. каде поточно можам да најдам повеќе информации од легислативен карактер како и дали доколку се потребни некакви лиценци таа работа може да ја врши лице со завршен шумарски факултет. Благодарам однапред
Pocituvani, Ako sobirate shumski rastenija, vo odnos na zdravjeto na rastenijata treba da se registrirate i kaj nas vo Fitosanitarna uprava. No ovde se raboti za shimski rastenija a toa e regulirano so Zakonot za shumarstvo. Verovatno treba da napravite dogovor i so Makedonski shumi, okolu koristenjeto na shumski rastenija koi se berat od shumite. So pocit